تست گاما رو نرفتم!
همچنان به روشهای خود درمانی ادامه میدم تا ببینم چی میشه
استرسم نسبت به قبل خیلی کمتر شده که اونم نتیجه ارتباط بیشتر پیدا کردن با خالق هستی ه
دارم سعی میکنم کمتر حسرت بخورم و بجاش دنبال راه حل باشم و تلاش!
دروغ چرا ترس از آینده دارم!
منبع اصلی مطلب : روزگار من
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گر نگهدار من آنست که من میدانم....